Spel utan gränser

No Man’s Land är Christoffer Holmbäck och Joakim Kilman.

Anledningen till varför vi skapat No Man’s Land är för att kunna skriva om spel helt på våra egna villkor.

Vi vill att No Man’s Land ska vara en plats för både det djupgående och allvarliga som det mer snabba och lättsamma. Men där det som styr innehållet alltid är vad vi själva finner intressant, vare sig det är det allra senaste eller tillhör det förgångna. Vare sig det handlar om de största spelen eller de minsta.

Vår ambition är inte att var först, störst och höras mest, eller att revolutionera hur man talar om spel, bara att erbjuda en alternativ röst vars drivkraft är passion och inte jakten på billiga klick.

Du avgör vad det är värt.